Pārlekt uz galveno saturu

Valsts aizsardzības dienesta ieguvumi

Ieguvumi 11 mēnešu dienesta laikā Nacionālo bruņoto spēku vienībā
 • dienesta pienākumu izpildes kompensācija
  Piesakoties dienestam brīvprātīgi, dienesta pienākumu izpildes kompensācija būs 600 euro mēnesī (valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kas nebūs pietiekušies brīvprātīgi – 300 euro mēnesī). Savukārt dienestu pabeidzot, tiks izmaksāta papildus kompensācija 1100 euro apmērā
 • tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
 • izmitināšana kazarmā vai atbilstoši dienesta uzdevumiem
 • bezmaksas ēdināšana
 • tiesības bērnus ārpus kārtas iekārtot bērnudārzā
 • apmaksāta veselības aprūpe
 • attiecināmi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktie karavīra veselības bojājuma gadījumā izmaksājamie pabalsti (Valsts un pašvadību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 21.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā noteiktās garantijas un 23. panta nosacījumi)
 • ja karavīram ir bērns vai vairāki bērni, bērna uzturēšanai piešķirs pabalstu
  Pabalsta apmērs būs 200 euro par bērnu.
 • darba devējam pienākums saglabāt darba vietu
 • tiesības turpināt mācības (studijas) pēc tādiem pašiem nosacījumiem kā pirms dienesta
 • iespēja pretendēt uz valsts finansētām studijām
 • Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies un pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, Ministru kabineta noteiktos studiju virzienos un kārtībā tiks finansētas studijas bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības (koledžu) studiju programmās
 • karavīriem pēc sešiem mēnešiem valsts aizsardzības dienestā ir tiesības noslēgt profesionālā dienesta līgumu (ievērojot notiektos nosacījumus un kārtību pieņemšanai profesionālajā dienestā)
Ieguvumi piecu gadu dienestā Zemessardzē (katru gadu 28 dienas)
 • dienesta pienākumu izpildes kompensācija par katru dienesta uzdevumu pildīšanas dienu
 • par uzdevumu pildīšanas dienām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
 • izmitināšana atbilstoši dienesta uzdevumiem
 • bezmaksas ēdināšana dienesta uzdevumu pildīšanas dienās
 • tiesības bērnus ārpus kārtas iekārtot bērnudārzā
 • apmaksāta veselības aprūpe
 • attiecināmi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktie karavīra veselības bojājuma gadījumā izmaksājamie pabalsti (Valsts un pašvadību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 21. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā noteiktās garantijas un 23. panta nosacījumi)
 • iespēja pretendēt uz valsts finansētām studijām
  Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies un pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, Ministru kabineta noteiktos studiju virzienos un kārtībā tiks finansētas studijas bakalaura un 1.līmeņa augstākās izglītības (koledžu) studiju programmās

Ņem vērā, ka tad, ja bez attaisnojoša iemesla nepildīsi dienestu, proti, neapgūsi attiecīgajam gadam noteikto apmācības programmu, Tevi pārcels 11 mēnešus garajā valsts aizsardzības dienestā, neņemot vērā dienestā jau pavadīto laiku.

Ieguvumi piecu gadu laikā, apgūstot augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieka programmu (kopējais dienesta laiks 180 dienas)
 • dienesta pienākumu izpildes kompensācija par katru dienesta uzdevumu pildīšanas dienu
 • par uzdevumu pildīšanas dienām tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
 • izmitināšana atbilstoši dienesta uzdevumiem
 • bezmaksas ēdināšana dienesta uzdevumu pildīšanas dienās
 • tiesības bērnus ārpus kārtas iekārtot bērnudārzā
 • apmaksāta veselības aprūpe
 • attiecināmi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktie karavīra veselības bojājuma gadījumā izmaksājamie pabalsti (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 21 .panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā noteiktās garantijas un 23. panta nosacījumi)
 • iespēja pretendēt uz valsts finansētām studijām
  Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies un pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, Ministru kabineta noteiktos studiju virzienos un kārtībā tiks finansētas studijas bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības (koledžu) studiju programmās.

Ņem vērā, ka tad, ja bez attaisnojoša iemesla nepildīsi dienestu, proti, neapgūsi attiecīgajam gadam noteikto apmācības programmu, Tevi pārcels 11 mēnešus garajā valsts aizsardzības dienestā, neņemot vērā dienestā jau pavadīto laiku.

Ieguvumi valsts aizsardzības civilajā dienestā

Pilsonim, kurš savu domu, apziņas vai reliģiskās pārliecības dēļ nevar pildīt valsts aizsardzības militāro dienestu, to var aizstāt ar valsts aizsardzības civilo dienestu. Valsts aizsardzības civilajam dienestam nevar pieteikties brīvprātīgi.

 • dienesta pienākumu izpildes kompensācija
 • Dienesta pienākumu izpildes kompensācija būs 300 euro mēnesī, dienestu pabeidzot, tiks izmaksāta papildus kompensācija 1100 euro apmērā.
 • tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
 • veselības apdrošināšana
 • ja ir bērns vai bērni, bērna uzturēšanai piešķirs pabalstu
  Pabalsta apmērs būs 200 euro par bērnu.
 • darba devējam pienākums saglabāt darba vietu
 • tiesības turpināt mācības (studijas) pēc tādiem pašiem nosacījumiem kā pirms dienesta
 • iespēja pretendēt uz valsts finansētām studijām
  Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies un pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, Ministru kabineta noteiktos studiju virzienos un kārtībā tiks finansētas studijas bakalaura un 1. līmeņa augstākās izglītības (koledžu) studiju programmās
 • atsevišķos gadījumos iestāde, kurā valsts aizsardzības civilā dienesta veicējs pilda pienākumus, var nodrošināt viņu ar dzīvojamo telpu