Pārlekt uz galveno saturu

Atbilstības noteikšana valsts aizsardzības dienestam

1. solis - pieteikuma anketas iesniegšana

Piesakoties valsts aizsardzības dienestam, pilsonis tiešsaistē aizpilda pieteikuma anketu. Ja neizdodas tiešsaistē aizpildīt pieteikuma anketu, cita veida anketas saņemšanai ir jāraksta uz e-pasta adresi vad@klustikaravirs.lv. Šādu pieteikuma anketu pilsonis var nosūtīt Aizsardzības ministrijai papīra formātā pa pastu, adresējot to Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības dienesta departamentam K. Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473, vai, ja tā ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, - uz e-pasta adresi vad@klustikaravirs.lv.

Lūdzam anketu aizpildīt rūpīgi, norādot par sevi patiesu un precīzu informāciju. Tāpat arī lūdzam pievērst uzmanību pieteikuma anketā iekļautajai uzziņai par to, kādus pilsoņus valsts aizsardzības dienestā nevar uzņemt.

Pieteikšanās vispārējā kārtībā (brīvprātīgi)

Brīvprātīgi pieteikties var līdz termiņam, līdz kuram publiski izsludināta pietiekšanās nākamajam valsts aizsardzības militārajam dienesta iesaukumam. Informāciju par pieteikšanās termiņu publicē arī šajā tīmekļvietnē. Ja saņemto pieteikuma anketu skaits sasniedz attiecīgajā valsts aizsardzības dienesta veidā noteikto pieteikumu skaitu, pieteikšanos attiecīgajam dienesta veidam var slēgt.

Ja pieteikuma anketa saņemta pēc pieteikšanās slēgšanas, Aizsardzības ministrija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pilsonim uz oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi, kas norādīta kā kontaktinformācija, nosūta informāciju, ka viņa pieteikums uz norādīto valsts aizsardzības dienesta veidu netiks vērtēts un pilsonis var tikt reģistrēts atlasei pēc nejaušības principa, ja tāda tiks rīkota.

Pieteikšanās pēc atlases pēc nejaušības principa (obligātā kārtā)

Iesaucamajiem, kuri atlasīti valsts aizsardzības militārajam dienestam atlasē pēc nejaušības principa, uz oficiālo elektronisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi tiek nosūtīta informācija par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā un pavēste par ierašanos uz veselības pārbaudi. Saņemot informāciju par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā, iesaucamajam piecu darbdienu laikā ir pienākums tiešsaistē aizpildīt pieteikuma anketu.

Ja iesaukums tiek pilnībā nokomplektēts ātrāk, nekā izvērtēta visu iesaucamo atbilstība, tie iesaucamie, kuri nav tikuši iesaukti, dienestam nākamajā iesaukumā var pieteikties vispārējā kārtībā (brīvprātīgi).

Ņem vērā:
1. parakstot pieteikšanās anketu, esi ieguvis iesaucamā statusu un par neierašanos uz Tev noteiktajām pārbaudēm pavēstē norādītajā vietā un laikā bez attaisnojoša iemesla vari tikt saukts pie administratīvās atbildības;  
2. Latvijas pilsoņiem — vīriešiem — no 18 gadu vecuma līdz 27 gadu vecumam ir obligāta oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) izmantošana. Lai atvieglotu saziņu, lūdzam izveidot e-adresi!

Pieteikties

2. solis  - atbilstības pārbaude

Saņemot pieteikuma anketu, Aizsardzības ministrija reģistrē pilsoni valsts aizsardzības dienestam pakļauto pilsoņu reģistrā.

Pārbaude pēc brīvprātīgas pieteikšanās dienestam

Aizsardzības ministrija pārbauda reģistra aktuālajā datubāzē, vai uz iesaucamo nav neiesaukšanas vai dienesta atlikšanas nosacījumi, un iesaucamajam uz oficiālo elektronisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi nosūta pavēsti par ierašanos uz veselības pārbaudi.

Iesaucamo, kuri pieteikušies 11 mēnešu dienestam Nacionālo bruņoto spēku vienībā vai piecu gadu dienestam Zemessardzē, atbilstību dienestam vērtē rindas kārtībā, ņemot vērā pieteikuma saņemšanas laiku.

Iesaucamo, kuri pieteikušies apgūt augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieka programmu, atbilstību dienestam vērtē papildu atlases kārtībā, prioritāri šo valsts aizsardzības militārā dienesta veidu komplektējot ar iesaucamajiem, kuri saņēmuši augstāko novērtējumu līderības prasmju pārbaudē. Līderības prasmju pārbaudes kārtību un kritērijus nosaka Nacionālo bruņoto spēku komandieris. Līderības prasmju novērtējumā var tik ņemtas vērā iesaucamā sekmes valsts aizsardzības mācības priekšmetā un jaunsargu instruktora rekomendācijas.

Ja, vērtējot iesaucamā atbilstību dienestam, tiek konstatēti apstākļi, kas iesaucamajam liedz pildīt valsts aizsardzības militāro dienestu, Aizsardzības ministrija iesaucamā tālāku izvērtēšanu pārtrauc, atzīmē reģistrā neiesaukšanas iemeslu un par pieņemto lēmumu paziņo iesaucamajam. Lēmumu pilsonim nosūta uz oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi, kas norādīta kā kontaktinformācija.

Pārbaude pēc atlases dienestam pēc nejaušības principa

Iesaucamajiem, kuri atlasīti valsts aizsardzības militārajam dienestam atlasē pēc nejaušības principa un attiecībā uz kuriem nav attiecināmi neiesaukšanas vai dienesta atlikšanas nosacījumi, uz oficiālo elektronisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi tiek nosūtīta informācija par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā un pavēste par ierašanos uz veselības pārbaudi.

Iesaucamo, kuri valsts aizsardzības dienestam atlasīti pēc nejaušības principa, atbilstību dienestam vērtē rindas kārtībā.

Dienesta atlikšana vai aizstāšana ar alternatīvo dienestu

Iesaucamais var lūgt dienestu atlikt svarīgu iemeslu dēļ (ir iegūta stipendija augstskolā, ir valsts izlases dalībnieks kādā sporta veidā, atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saskaņā ar likumu kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, ir svarīgi ģimenes apstākļi un citi iemesli). Neatkarīgi no tā, ka iesaucamais lūdzis dienestu atlikt, iesaucamajam piecu darbdienu laikā tiešsaistē ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jāveic veselības pārbaude.

Ja savu domu, apziņas vai reliģiskās pārliecības dēļ iesaucamais nevar pildīt militāro dienestu, viņš par to informē Aizsardzības ministriju un iesniedz kontroles komisijai adresētu pieteikumu. Neatkarīgi no tā, ka iesaucamais lūdzis valsts aizsardzības militāro dienestu aizstāt ar alternatīvo dienestu, iesaucamajam piecu darbdienu laikā tiešsaistē ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jāveic veselības pārbaude. 
 

3. solis -  veselības pārbaude 

Veselības stāvokļa medicīnisko pārbaudi veiks Nacionālo bruņoto spēku Medicīnas nodrošinājuma centrā Rīgā, Ezermalas ielā 6. Tev tiks sniegta informācija par pārbaudes laiku. Ja kādu iemeslu dēļ noteiktajā datumā nav iespējams ierasties uz pārbaudi, nekavējoties par to informē Aizsardzības ministriju, zvanot uz numuru 1827 vai rakstot uz e-pastu vad@klustikaravirs.lv, lai vienotos par citu pārbaudījumu veikšanas datumu.

Pirms ierodaties uz veselības pārbaudi, nepieciešams patstāvīgi saņemt ģimenes ārsta izziņu (veidlapa 027/u, kas derīga vienu mēnesi no saņemšanas brīža) ar šādiem izmeklējumiem: 
 - asins grupu, Rh faktoru (ja tāds ir noteikts);
 - informāciju par profilaktiskajām potēm  (ieteicama Pošu pase).

Ja esi aizmirsis, kurā ģimenes ārsta praksē esi reģistrēts, to vari noskaidrot, autorizējoties E-veselības tīmekļvietnē vai klātienē Nacionālajā veselības dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu ((eID karti vai pilsoņa pasi). 

Ierodoties uz veselības pārbaudi Medicīnas nodrošinājuma centrā, jāņem līdzi:
- ģimenes ārsta izsniegtā izziņa (veidlapa Nr. 027/u );
- veikto izmeklējumu rezultāts, citi veselības pārbaužu izraksti, ja tādi ir;
- brilles, ja tādas lieto. Ja lieto kontaktlēcas, ir jābūt iespējai pie ārsta tās izņemt (līdzi jāņem kontaktlēcu trauciņš); 
- aizpildīta vai daļēji aizpildīta veselības aptaujas anketa.

Pārbaudi veiks ķirurgs, primārās veselības aprūpes ārsts, neirologs, otorinolaringologs, oftalmologs, dermatologs, stomatologs, psihiatrs, narkologs un vajadzības gadījumā citi speciālisti. Pārbaudē veiks asins un urīna analīzes, EKG, krūškurvja rentgenoloģisko izmeklēšanu, kā arī noteiks auguma un slodzes spējas, redzes asuma, dzirdes un trokšņu jūtības kapacitāti un krāsu redzi. 

Uz veselības pārbaudi līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Ja iesaucamais līdz iesaukumam nav veicis veselības pārbaudi, iesaucamais tiek iekļauts nākamajā valsts aizsardzības dienesta iesaukumā.

Atbrīvošana no darba (amata) pienākumu pildīšanas un mācībām (studijām)

Darba devējs vai izglītības iestāde atbrīvo no darba (amata) pienākumu pildīšanas vai mācībām (studijām) iesaucamo pārbaužu veikšanai pirms valsts aizsardzības dienesta uzsākšanas Aizsardzības ministrijas pavēstē norādītajā laikā.

Darba devējs darbiniekam, kurš atbrīvots no darba (amata) pienākumu pildīšanas sakarā ar dalību pārbaudēs, lai noteiktu viņa atbilstību valsts aizsardzības dienestam, izmaksā Darba likuma 74. panta trešajā daļā paredzēto atlīdzību.

4. solis - lēmums attiecībā uz iesaucamo 

Aizsardzības ministrija pēc tam, kad ir izvērtēta iesaucamā atbilstība valsts aizsardzības dienestam attiecībā uz katru iesaucamo, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1) iesaukt valsts aizsardzības militārajā dienestā, norādot dienesta pildīšanas vietu un ierašanās laiku dienesta uzsākšanai;
2) atlikt valsts aizsardzības dienestu, norādot iemeslu un termiņu, uz kādu tas tiek atlikts;
3) neiesaukt valsts aizsardzības dienestā un noņemt no valsts aizsardzības dienesta uzskaites, ja iesaucamais neatbilst valsts aizsardzības dienestam noteiktajām prasībām.

Ja ir saņemts iesaucamā pieteikums alternatīvā dienesta pildīšanai, Aizsardzības ministrija to nosūta kontroles komisijai lēmuma pieņemšanai. Kontroles komisija, pieņemot lēmumu par iesaukšanu alternatīvajā dienestā, norāda alternatīvā dienesta pildīšanas vietu. Ja kontroles komisija iesaucamā pieteikumu alternatīvā dienesta pildīšanai ir noraidījusi, Aizsardzības ministrija nodrošina lēmuma izpildi.

Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Lēmumu iesaukt valsts aizsardzības militārajā dienestā  iesaucamais var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu kontroles komisijai. Kontroles komisijas lēmumu iesaucamais var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Kontroles komisijas lēmumu par atteikumu aizstāt valsts aizsardzības militāro dienestu ar alternatīvo dienestu iesaucamais var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Paziņošana par nosūtīšanu uz valsts aizsardzības dienesta vietu

Aizsardzības ministrija nodrošina valsts aizsardzības militārajā dienestā vai alternatīvajā dienestā iesauktā pilsoņa savlaicīgu ierašanos dienesta vietā, pret parakstu izsniedzot viņam lēmumu par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā vai nosūtot to uz oficiālo elektronisko adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms datuma, kad viņam jāierodas dienesta vietā.

Aizsardzības ministrija, nosakot iesaucamā valsts aizsardzības dienesta veidu un izpildes vietu, var ņemt vērā iesaucamā iepriekš iegūto izglītību, profesionālo pieredzi, dzīves vietu un iesaucamā norādīto vēlamo dienesta veidu un vietu.

Valsts aizsardzības militārā dienesta izpilde sākas ar dienu, kad pilsonis saskaņā ar lēmumu par iesaukšanu valsts aizsardzības militārajā dienestā ir ieradies dienesta vietā un iekļauts konkrētās Nacionālo bruņoto spēku vienības personālsastāva sarakstā. Lēmuma par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā (administratīvā akta) piespiedu izpildi nodrošina Militārā policija Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Alternatīvā dienesta izpildes uzsākšana

Nosakot alternatīvā dienesta pildīšanas vietu, kontroles komisija ņem vērā alternatīvā dienesta veicēja personiskās īpašības, izglītību un deklarēto dzīvesvietu. Alternatīvais dienests sākas ar dienu, kad alternatīvā dienesta veicējs ir ieradies kontroles komisijas lēmumā noteiktajā dienesta pildīšanas vietā.

Alternatīvā dienesta veicējam dienesta vietu nosaka tajā administratīvajā teritorijā, kur ir viņa deklarētā dzīvesvieta vai kur viņam tiek nodrošināta dzīvojamā telpa. Ja tas nav iespējams, viņam alternatīvā dienesta vietu nosaka administratīvajā teritorijā, no kuras ir iespējams katru dienu atgriezties viņa deklarētajā dzīvesvietā.

Dzīvesvietas mainīšana nav pamats alternatīvā dienesta veicējam noteikt citu alternatīvā dienesta pildīšanas vietu.

Alternatīvā dienesta veicējs pilda dienestu 40 stundas nedēļā. Alternatīvā dienesta laikā neieskaita laiku, kad dienesta veicējs neattaisnoti nav pildījis dienesta pienākumus.

Izvairīšanās no valsts aizsardzības militārā dienesta

Laiks, kad valsts aizsardzības dienesta karavīrs bez attaisnojoša iemesla nepildīja dienestu, nav ieskaitāms valsts aizsardzības militārā dienesta laikā.

Par izvairīšanos no valsts aizsardzības militārā dienesta izpildes personu sauc pie atbildības Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz valsts aizsardzības dienesta bezmaksas informatīvo tālruņa numuru 1827 vai rakstīt uz e-pastu vad@klustikaravirs.lv