Pārlekt uz galveno saturu

Studējošo speciālās militārās apmācības ieguvumi

Studējošo speciālā militārā apmācība ir efektīvs veids, kā jaunietim pārbaudīt savas spējas, mērķtiecīgi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku, kā arī apzināties, ka Latvijas aizsardzība ir ikviena pilsoņa atbildība.

Pēc studējošo speciālās militārās apmācības apguves izmaksā kompensāciju. Tās mērķis ir motivēt studējošos apgūt militārās apmācības programmu, kā arī kompensēt apmācībai veltīto brīvo laiku.

Zemessargam izmaksā kompensāciju triju profesionālā dienesta karavīra mēnešalgu apmērā atbilstoši zemessarga amatam noteiktajai dienesta pakāpei un izdienai, ja studējošo speciālās militārās apmācības apguve uzsākta studiju laikā un tiek izpildīti šādi kritēriji:

1. iegūta šāda augstākā izglītība vai profesionālā kvalifikācija:
1.1. akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ja militārā apmācība uzsākta tādas studiju programmas apguves laikā, kas tiek īstenota pēc vidējās izglītības vai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves;
1.2. maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ja militārā apmācība uzsākta tādas studiju programmas apguves laikā, kas tiek īstenota pēc akadēmiskās izglītības vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves;
1.3. doktora grāds, ja militārā apmācība uzsākta tādas studiju programmas apguves laikā, kas tiek īstenota pēc maģistra grāda vai tam pielīdzinātas izglītības ieguves;
1.4. speciālista profesionālā kvalifikācija, ja militārā apmācība uzsākta rezidentūras laikā;

2. apgūti visi militārās apmācības posmi;

3. zemessargs ir iecelts virsnieka amatā Zemessardzē, un viņam ir piešķirta leitnanta dienesta pakāpe.

Koledžās studējošajiem, lai kvalificētos kompensācijas saņemšanai, jāturpina studijas un jāiegūst otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība. 

Kompensāciju izmaksā mēneša laikā no dienas, kad zemessargs Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir iesniedzis informāciju par minētās izglītības ieguvi un ir izpildīti 2. un 3. punktā minētie kritēriji. Kompensāciju pārskaita uz zemessarga kontu kredītiestādē.