Pārlekt uz galveno saturu

Prasības pieņemšanai rezervistu militārajā pamatapmācībā

Latvijas pilsonis, kurš atbilst personālsastāva komplektēšanas noteiktajām prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, (rezervists) var brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apgūt noteiktu militārās apmācības kursu, pēc kura pabeigšanas tiek ieskaitīts rezerves karavīros.

Rezervistam apmācībai brīvprātīgai ieskaitīšanai rezerves karavīros noteiktās pamatprasības
 

Pilsonība

Latvijas pilsonis

Vecums

Vecumā no 18 līdz 60 gadiem

Izglītība

Iegūta vismaz pamatizglītība

Valsts valodas prasme

Jāpārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1). Ja rezervists nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu, viņam ir jāuzrāda dokuments par iegūto valsts valodas prasmes līmeni.

Sodāmība

Nepieņem rezervistu:

1) kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,

2) kas par 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata,

3) kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 1. punktā minētos noziedzīgos nodarījumus, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā,

4) kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto,

5) kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem.

Veselības stāvoklis
 

Pieņem rezervistu, kas atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim. Atbilstību noteiks medicīniskā komisija.

Citas prasības un ierobežojumi

1) nepieņem rezervistu, kurš dienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, 

2) nepieņem rezervistu, kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

3) rezervistam sekmīgi jāpabeidz noteiktais militārās apmācības kurss.