Pārlekt uz galveno saturu

Rezervistu militārās pamatapmācības ieguvumi

Militārās pamatapmācības laikā:

1) rezervists pilda aktīvo dienestu, viņam ir karavīra statuss un apmācību laiks tiek ieskaitīts viņa izdienas stāžā;

2) rezervistu nodrošina ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos — teltī;

3) uz rezervistu attiecas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 21. panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, kas nosaka izmaksājamā pabalsta apmēru karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma vai nāves gadījumā;

4) rezervistam tiek nodrošināta karavīra uzturdeva, formas tērps un nepieciešamais inventārs;

5) rezervists, kas piedalās apmācībā, par vienu dienu saņem kompensāciju 5 % apmērā no mēneša bāzes algas, kas noteikta profesionālā dienesta karavīram, kas ir 41,75 eiro par vienu apmācības dienu.

Izmaksājamai kompensācijai netiek piemēroti nodokļi. Kompensāciju izmaksā ar pārskaitījumu norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām.