Pārlekt uz galveno saturu

Atlase rezervistu militārajai pamatapmācībai

1. solis - pirmsatlase

Pēc pieteikuma anketas saņemšanas, Rezerves personāla uzskaites birojs veiks rezervista sodāmības pārbaudi Sodu reģistrā.

Ja tajā būs dati par sodāmību, kuras dēļ rezervistu nevar pieņemt dienestam rezervē, atlases procedūra ar rezervistu netiks sākta.

Savukārt rezervists, kuru var pieņemt apmācībai (ne)sodāmības dēļ, uz savā pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru saņems informāciju no Rezerves personāla uzskaites biroja speciālista par atlases procesa turpināšanu.

2. solis - pamatatlase

Ne vēlāk kā mēnesi pirms apmācības kursa sākuma rezervists saņems norīkojumu uz medicīnisko komisiju veselības stāvokļa pārbaudei, kuru varēs veikt savai dzīvesvietai tuvākajā Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādē. 

Uz veselības stāvokļa pārbaudi rezervistam jāierodas, līdzi ņemot sava ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās kartes par veselības stāvokli (veidlapu 027u) un potēšanas pasi.

3. solis - apmācības uzsākšana

Pēc datu pārbaudes valsts reģistros un medicīniskās komisijas slēdziena saņemšanas Rezerves personāla uzskaites birojs pieņems lēmumu par rezervista iesaukšanu vai neiesaukšanu uz militārās pamatapmācības kursu.

Rezervistam, par kuru ir pieņemts lēmums par iesaukšanu, izsūtīs pavēsti par iesaukšanu uz militārās pamatapmācības kursu.

Pēc pavēstes saņemšanas rezervistam tajā norādītajā datumā un laikā, līdzi ņemot pavēstē norādītos dokumentus un citas lietas, jāierodas uz militārās pamatapmācības kursu pavēstē norādītajā vietā.