Pārlekt uz galveno saturu

Prasības pieņemšanai profesionālajā dienestā

Profesionālajā dienestā pieņem Latvijas pilsoņus un pilsones vecumā no 18 gadiem, kas atbilst noteiktajām veselības stāvokļa, izglītības, profesionālās un fiziskās sagatavotības, valsts valodas zināšanu un citām prasībām, kā arī morālajām un psiholoģiskajām īpašībām.

Esam vieta, kur Tev būt!

Pilsonība

Profesionālajā dienestā pieņem tikai Latvijas pilsoni.

Dzimums

Profesionālajā dienestā pieņem kandidātu neatkarīgi no viņa dzimuma.

Vecums

1. Profesionālajā dienestā kareivju, kareivju speciālistu un virsnieku speciālistu amatos pieņem kandidātu vecumā no 18 līdz 40 gadiem, izņemot ārstus, kurus pieņem līdz 43 gadiem. 

2. Savukārt instruktoru speciālistu amatos pieņem kandidātu līdz 45  gadiem. 

Izglītība

1. Profesionālajā dienestā kareivju amatos pieņem kandidātu, kurš ir ieguvis pamatizglītību vai augstāku izglītību.

2. Profesionālajā dienestā kareivju un instruktoru speciālistu amatos pieņem kandidātu, kurš civilajās izglītības iestādēs jau ir ieguvis: 

- profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sakaru un informācijas sistēmu (SIS) jomā dienestam SIS specialitāšu amatos,
- profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecībā dienestam inženiertehnisko darbu speciālistu amatos,
- profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju jomā dienestam gaisa telpas novērošanas un gaisa satiksmes speciālistu amatos,
- profesionālo vidējo,  pirmā vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību mehānikas jomā vai profesionālo vidējo, pirmā vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību elektronikas vai elektrotehnikas jomā dienestam aviācijas tehniskā nodrošinājuma/avionikas speciālistu amatos,
- profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību elektronikā, elektrotehnikā, datorsistēmās dienestam radiolokācijas/elektronikas un elektroapgādes tehniskā nodrošinājuma (Gaisa spēkos) speciālistu amatos,
- profesionālo vidējo vai  pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību elektronikā dienestam elektronikas tehniskā nodrošinājuma (Jūras spēkos) speciālistu amatos,
- pirmā līmeņa profesionālā augstāko izglītību dienestam ārsta palīga amatos,
- profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē dienestam medicīnas māsas amatos,
- profesionālo vidējo,  pirmā vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību dienestam mūziķu amatos.

3. Profesionālajā dienestā virsnieku speciālistu amatos pieņem kandidātu, kurš civilajās izglītības iestādēs jau ir ieguvis: 

- profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju jurista specialitātē,
- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, ja kandidē uz juriskonsulta, operatīvās darbības vai izmeklēšanas speciālista amatu, 
- profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju psihologa specialitātē,
- ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē vai ārsta grādu,
- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē,
- bakalaura grādu teologa specialitātē,
- bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju diriģenta specialitātē,
- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību farmācijā,
- otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās, mediju studijās un žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās, sabiedrisko attiecību un reklāmu menedžmentā.

Valsts valodas prasme

1. Profesionālajā dienestā pieņem kandidātu, kas pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1). 

2. Virsniekiem speciālistiem valsts valodu jāpārvalda augstākajā līmenī (C1). 

Sodāmība

Profesionālajā dienestā nepieņem kandidātu:

1. kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, izņemot 2.2. daļā minēto gadījumu,

2. kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto,

3. kas par 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata, izņemot 2.2. daļā minēto gadījumu,

4. kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 1. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā,

5. kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, izņemot 2.1 daļā minēto gadījumu.

2.1. daļa. Aizsardzības ministra izveidota komisija noteiktajā kārtībā no 01.01.2019. var atļaut Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, pieņemšanu militārajā dienestā, bet ne agrāk kā piecus gadus pēc atvaļināšanas dienas.

2.2. daļa. Aizsardzības ministra izveidota komisija noteiktajā kārtībā no 09.03.2021. var atļaut 1. vai 3. punktā minētā Latvijas pilsoņa pieņemšanu militārajā dienestā, ja viņš nav izdarījis tīšu smagu vai sevišķi smagu noziegumu un sodāmība ir dzēsta vai noņemta vai pēc nolēmuma par kriminālprocesa izbeigšanu uz nereabilitējoša pamata ir pagājuši ne mazāk kā pieci gadi.

Veselības stāvoklis

Profesionālajā dienestā pieņem kandidātu, kas atbilst dienestam veselības stāvokļa dēļ. Atbilstību noteiks ambulatorā medicīniskā komisija.

Fiziskā sagatavotība

Kandidātam atbilstoši savam dzimumam un vecuma grupai karavīru fiziskās sagatavotības pārbaudē jāsaņem vismaz vērtējums “Apmierinoši”.

Vīrieši
Vingrinājums/Vecums18-2728-3536-4041-45
Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus 2 minūtēs

33

28

24

20

Ķermeņa augšdaļas pacelšana 2 minūtēs

43

37

32

26

Skrējiens (3 km)

14:29

15:44

16:32

17:30

Sievietes
Vingrinājums/Vecums18-2728-3536-4041-45
Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus 2 minūtēs

14

11

8

12

Ķermeņa augšdaļas pacelšana 2 minūtēs

31

26

20

17

Skrējiens (1,5 km)

08:56

09:43

10:22

11:00

Citas prasības un ierobežojumi

Profesionālajā dienestā nepieņem kandidātu:

1) kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

2) kura pieņemšana dienestā neatbilst nacionālās drošības interesēm saskaņā ar Militārās izlūkošanas un drošības dienesta atzinumu.

Profesionālajā dienestā pieņem kandidātu, kas atbilst noteiktajām psiholoģiskajām īpašībām. Atbilstību noteiks Psihodiagnostikas centrs.

Kandidātam, kas agrāk nav apmācīts militārajam dienestam, pēc pieņemšanas profesionālajā dienestā un līguma par profesionālo dienestu noslēgšanas uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem, vispirms jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss.

Neskaidrību gadījumā aicinām jautāt virtuālajam rekrutierim. Tas pieejams ekrāna lejas daļā, labajā malā, kur izvietots Rekrutēšanas un atlases centra (RAC) logotips. Lai uzsāktu sarunu, spied uz logotipa un atvērtajā logā ieraksti savu jautājumu!