Pārlekt uz galveno saturu

Prasības pieņemšanai profesionālajā dienestā

Profesionālajā dienestā pieņem Latvijas pilsoņus un pilsones vecumā no 18 gadiem, kas atbilst noteiktajām veselības stāvokļa, izglītības, profesionālās un fiziskās sagatavotības, valsts valodas zināšanu un citām prasībām, kā arī morālajām un psiholoģiskajām īpašībām.

Esam vieta, kur Tev būt!

Pilsonība

Profesionālajā dienestā pieņem tikai Latvijas pilsoni.

Dzimums

Profesionālajā dienestā pieņem kandidātu neatkarīgi no viņa dzimuma.

Vecums

Profesionālajā dienestā pieņem vecumā no 18 līdz 40 gadiem. 

Izglītība

Profesionālajā dienestā pieņem kandidātu, kas ieguvis vismaz pamatizglītību.

Izglītības prasības kareivjiem/instruktoriem speciālistiem

Kareivja speciālista pamatkursā/Instruktora speciālista kursā uzņem speciālistus ar šādu civilajās izglītības iestādes iegūtu izglītību:
- sakaru un informācijas sistēmu (SIS) speciālists - profesionālā vidējā vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība SIS jomā,
- inženiertehnisko darbu speciālists - profesionālā vidējā vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecībā,
- gaisa telpas novērošanas un gaisa satiksmes speciālists - profesionālā vidējā vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība infotehnoloģiju jomā,
- aviācijas tehniskā nodrošinājuma/avionikas speciālisti - profesionālā vidējā,  1. līmeņa vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība mehānikas jomā/profesionālā vidējā, 1. līmeņa vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība elektronikas vai elektrotehnikas jomā,
- radiolokācijas/elektronikas un elektroapgādes tehniskā nodrošinājuma (Gaisa spēkos) speciālists - profesionālā vidējā vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība elektronikā, elektrotehnikā, datorsistēmās,
- elektronikas tehniskā nodrošinājuma (Jūras spēkos) speciālists - profesionālā vidējā un 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība elektronikā,
- ārsta palīgs - 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība,
- medicīnas māsa - profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē,
- paplašinātās pirmās palīdzības apmācības speciālists - profesionālā vidējā izglītība specialitātē,
- mūziķi - profesionālā vidējā,  1. līmeņa vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība specialitātē. 

Izglītības prasības virsniekiem speciālistiem

Mācību programmā „Virsnieka speciālista pamatkurss” uzņem kandidātu, kas ir ieguvis profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju jurista specialitātē, izņemot, ja kandidē uz juriskonsulta, operatīvās darbības vai izmeklēšanas speciālista amatu, tad - ar akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē.

Tajā uzņem arī kandidātus ar profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju psihologa specialitātē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē un akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību farmācijā.

Tāpat uzņem arī ar iegūtu akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē.

Šajā programmā var studēt arī ar iegūtu bakalaura grādu teologa specialitātē un bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju diriģenta specialitātē, kā arī ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās, mediju studijās un žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās, sabiedrisko attiecību un reklāmu menedžmentā.

Valsts valodas prasme

Profesionālajā dienestā pieņem kandidātu, kas pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1). 

Valsts valodas prasmes prasības virsniekiem speciālistiem

Virsniekiem speciālistiem valsts valodu jāpārvalda augstākajā līmenī (C1). 

Sodāmība

Profesionālajā dienestā nepieņem kandidātu:

1. kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, izņemot 2.2. daļā minēto gadījumu,

2. kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto,

3. kas par 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata, izņemot 2.2. daļā minēto gadījumu,

4. kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 1. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā,

5. kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, izņemot 2.1 daļā minēto gadījumu.

2.1. daļa. Aizsardzības ministra izveidota komisija noteiktajā kārtībā no 01.01.2019. var atļaut Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, pieņemšanu militārajā dienestā, bet ne agrāk kā piecus gadus pēc atvaļināšanas dienas.

2.2. daļa. Aizsardzības ministra izveidota komisija noteiktajā kārtībā no 09.03.2021. var atļaut 1. vai 3. punktā minētā Latvijas pilsoņa pieņemšanu militārajā dienestā, ja viņš nav izdarījis tīšu smagu vai sevišķi smagu noziegumu un sodāmība ir dzēsta vai noņemta vai pēc nolēmuma par kriminālprocesa izbeigšanu uz nereabilitējoša pamata ir pagājuši ne mazāk kā pieci gadi.

Veselības stāvoklis

Profesionālajā dienestā pieņem kandidātu, kas atbilst dienestam veselības stāvokļa dēļ. Atbilstību noteiks ambulatorā medicīniskā komisija.

Fiziskā sagatavotība

Kandidātam atbilstoši savam dzimumam un vecuma grupai karavīru fiziskās sagatavotības pārbaudē jāsaņem vismaz vērtējums “Apmierinoši”.

Vīrieši
Vingrinājums/Vecums18-2728-3536-40
Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus 2 minūtēs

33

28

24

Ķermeņa augšdaļas pacelšana 2 minūtēs

43

37

32

Skrējiens (3 km)

14:29

15:44

16:32

Sievietes
Vingrinājums/Vecums18-2728-3536-40
Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus 2 minūtēss

14

11

8

Ķermeņa augšdaļas pacelšana 2 minūtēs

31

26

20

Skrējiens (1,5 km)

08:56

09:43

10:22

Citas prasības un ierobežojumi

Profesionālajā dienestā nepieņem kandidātu:

1) kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

2) kura pieņemšana dienestā neatbilst nacionālās drošības interesēm saskaņā ar Militārās izlūkošanas un drošības dienesta atzinumu.

Profesionālajā dienestā pieņem kandidātu, kas atbilst noteiktajām psiholoģiskajām īpašībām. Atbilstību noteiks Psihodiagnostikas centrs.

Kandidātam, kas agrāk nav apmācīts militārajam dienestam, pēc pieņemšanas profesionālajā dienestā un līguma par profesionālo dienestu noslēgšanas uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem, vispirms jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss.

Neskaidrību gadījumā aicinām jautāt virtuālajam rekrutierim. Tas pieejams ekrāna lejas daļā, labajā malā, kur izvietots Rekrutēšanas un atlases centra (RAC) logotips. Lai uzsāktu sarunu, spied uz logotipa un atvērtajā logā ieraksti savu jautājumu!