Pārlekt uz galveno saturu

Iespējas profesionālajā dienestā

Karavīrs ir valsts aizstāvis, un tiesības uz darbu viņš realizē, pildot militāro dienestu, kuru pilda brīvprātīgi saskaņā ar profesionālā dienesta līgumu, kas noslēgts starp viņu un Aizsardzības ministriju. Līgumu slēdz uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

Valsts aizsardzības dienesta karavīram pēc sešiem mēnešiem valsts aizsardzības militārajā dienestā ir tiesības noslēgt profesionālā dienesta līgumu, ievērojot nosacījumus un kārtību pieņemšanai profesionālajā dienestā, kas sākas ar tiešsaistes pieteikuma anketas profesionālajam dienestam iesniegšanu.

Profesionālais dienests ir pilna laika darbs valsts aizsardzībā. Tajā nav pusslodzes un maiņu darba, kā arī attālinātā darba.

Kandidātam, kas agrāk nav apmācīts militārajam dienestam, pēc pieņemšanas profesionālajā dienestā vispirms jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss.

Esi tas, kas Tu vari būt!

Pamatapmācība

Iestājoties profesionālajā dienestā, topošais karavīrs apgūst vienu no diviem militārās pamatapmācības veidiem:

1. kareivja pamatapmācību, kas paredzēta topošajam karavīram, kas ir ieguvis pamatizglītību vai augstāku izglītību, bet viņam nav civilās izglītības bruņotajiem spēkiem nepieciešamajās militārajās specialitātēs, 
2. karavīra (kareivja, instruktora vai virsnieka) speciālista pamatapmācību, kas paredzēta topošajam karavīram, kas pirms profesionālā dienesta ir jau ieguvis civilo (profesionālo vidējo, pirmā vai otrā līmeņa vai akadēmisko augstāko) izglītību bruņotajiem spēkiem nepieciešamajās militārajās specialitātēs.

1. Kareivja militārās pamatapmācības kurss

Kareivja militārās pamatapmācības kursu apgūst Latvijas pilsonis, kas ir ieguvis pamatizglītību vai augstāku izglītību.

Tajā topošais karavīrs apgūst kareivja profesijas teorētiskās zināšanas un praktisko iemaņu pamatus, lai spētu piedalīties kaujas uzdevumu izpildē.

Pēc sekmīgas pamatapmācības kursa pabeigšanas viņam vēl būs jāapgūst izvēlētā vai bruņoto spēku vienībai nepieciešamā militārā specialitāte. Apmācība tajā būs bez maksas. 

Kurss notiek Kājnieku skolā Alūksnē vai citā bruņoto spēku vienībā vidēji reizi mēnesī un ilgst 50 dienas (1. līmenis – 25 dienas, 2. līmenis – 25 dienas).To organizē lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kas norit klasē, apvidū un lauka apstākļos neatkarīgi no laika apstākļiem.

Kurss norit klātienē no pirmdienas līdz piektdienai, nepieciešamības gadījumā - arī brīvdienās, kurās, ja nav plānota apmācība un kursants ir sekmīgi apguvis mācību vielu vai nav noteikti kādi cita veida ierobežojumi, viņš var doties mājās. Kārtību noteiks vienība, kurā notiks kurss. 

2. Karavīru speciālistu pamatmācība

Karavīru speciālistu pamatapmācības kursus apgūst Latvijas pilsonis, kas pirms profesionālā dienesta ir jau ieguvis civilo izglītību bruņotajiem spēkiem nepieciešamajās militārajās specialitātēs.

Šajos kursos topošais karavīrs speciālists apgūst tikai nepieciešamās militārās pamatzināšanas un prasmes, lai spētu iekļauties apakšvienību ikdienas dienestā un kolektīvajā apmācībā. Tajos neapgūst specialitātes.

Atbilstoši ieņemamā amata dienesta pakāpei viņš apgūst vienu no šādiem kursiem:

   2.1. Kareivja speciālista pamatkurss/Instruktora speciālista kurss

Šajā kursā nepieciešamās militārās pamatzināšanas un prasmes apgūst topošais kareivis vai instruktors speciālists, kas atbilstoši iegūtajai civilajai izglītībai bruņoto spēku vienībās uzreiz sāks pildīt sakaru un informācijas sistēmu speciālistu, inženiertehnisko darbu speciālistu, gaisa telpas novērošanas un gaisa satiksmes speciālistu, aviācijas tehniskā nodrošinājuma/avionikas speciālistu, radiolokācijas/elektronikas un elektroapgādes tehniskā nodrošinājuma speciālistu, elektronikas tehniskā nodrošinājuma speciālistu, kuģu ekspluatācijas speciālistu, autotransporta apkopes un ekspluatācijas speciālistu, ārstu palīgu, medicīnas māsu vai mūziķu pienākumus.

15 + 20 dienu kurss notiek divas reizes gadā – februārī un septembrī.

Kareivim speciālistam dižkareivja dienesta pakāpi piešķir atbilstoši ieņemamā amata dienesta pakāpei bez noteiktā laika nodienēšanas esošajā dienesta pakāpē pēc kareivja speciālista pamatkursa sekmīgas pabeigšanas.

Instruktoram speciālistam dienesta pakāpi piešķir atbilstoši ieņemamā amata dienesta pakāpei bez noteiktā laika nodienēšanas esošajā dienesta pakāpē pēc instruktora speciālista kursa sekmīgas pabeigšanas.

   2.2. Virsnieka speciālista pamatkurss

Šajā kursā nepieciešamās militārās pamatzināšanas un prasmes apgūst virsnieks speciālists, kas atbilstoši iegūtajai civilajai izglītībai bruņoto spēku vienībās uzreiz sāks pildīt kapelāna, jurista, ārsta, psihologa, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperta, diriģenta vai militāri publisko attiecību eksperta pienākumus.

35 + 38 dienu kurss notiek reizi gadā un sākas septembrī.

Karavīram speciālistam pēc virsnieka speciālista pamatkursa sekmīgas pabeigšanas piešķir virsleitnanta dienesta pakāpi, bet karavīram speciālistam, kurš ir sertificēts ārsts, - kapteiņa dienesta pakāpi.

Iespējamās dienesta vietas

Bruņotie spēki piedāvā iespēju izvēlēties profesionāla dienesta vietu gan pēc interesēm, gan arī tuvāk mājām kādā no vienībām

Regulārajos spēkos:  

  • Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē Ādažos,  
  • Jūras spēkos Liepājā un Rīgā, 
  • Gaisa spēkos Lielvārdē,  
  • Štāba bataljonā Rīgā; 

Zemessardzē: 

  • 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā un Daugavpilī (“Meža Mackevičos”),  
  • 25. kaujas atbalsta bataljonā Valmierā, Stāmerienā un “Meža Strautiņos” Alūksnes novadā.

Ņemot vērā profesionālās zināšanas un prasmes, var tikt piedāvāts dienests arī citās apakšvienībās. 

Ja vēlies profesionālajā dienestā dienēt šajās vai citās bruņoto spēku vienībās, vari personīgi sazināties ar interesējošo vienību un noskaidrot savas dienesta iespējas. Atrodot tādas, vienība izsniegs rekrutēšanas pieprasījumu, lai pēc militārās pamatapmācības kursa varētu uzsākt dienestu izvēlētajā vienībā.

Interesē profesionālais dienests Speciālo uzdevumu vienībā?  Sazinies ar vienību un uzzini par dienesta iespējām, pamatprasībām un atlases pārbaudījumiem!

Dienesta laiks un tā iedalījums vienībā

Pēc pamatapmācības kursa nonākot vienībā, karavīra laika iedalījums un ikdienas kārtība vienībā būs tāda, kādu ar pavēli par dienas sadali, ņemot vērā vienības dienesta specifiku, to būs noteicis vienības komandieris.

Karavīram ir pilnas slodzes darbs valsts aizsardzībā, kas nereti neiekļaujas standarta darba laikā. Viņam pēc iespējas dienā nodrošina astoņu stundu dienestu, bet pirmssvētku dienās - par vienu stundu īsāku dienestu, izņemot norīkojumus, ārkārtas (operatīvos) uzdevumus, taktisko, lidošanas un šaušanas mācību, kā arī apmācības kursu laiku, kas var būt noteikts ilgāks par astoņām stundām.

Pārsvarā dienesta dienas ilgums ir no plkst. 08.30 līdz plkst. 17.00. Nedēļas nogales pārsvarā ir brīvas, taču var būt, ka ir ilgākas mācības un dienesta uzdevumi arī brīvdienās. Šo laiku var kompensēt ar brīvām dienām citā laikā.

Karavīrs no dienesta brīvajā laikā var atstāt vienības izvietojumu bez īpašas atļaujas, ja vienības komandieris nav noteicis citu kārtību. Tādējādi atliks laiks sev un ģimenei arī pildot profesionālo dienestu. Ar komandiera atļauju no dienesta brīvajā laikā karavīrs var mācīties vai studēt, iegūstot militārajai karjerai nepieciešamo izglītību. 

Darbs, atgriežoties Latvijā

Atgriezties Latvijā, lai, iestājoties profesionālajā dienestā, kopā sargātu valsti – šādu iespēju bruņotie spēki piedāvā tiem pilsoņiem, kuri patlaban dzīvo ārvalstīs, bet arī apsver domu par atgriešanos. Lai iestātos profesionālajā dienestā Latvijā, ir jāiesniedz pieteikuma anketa

Atjaunošanās dienestā

Aicinām atgriezties aktīvajā dienestā karavīrus, kuri ir atvaļinājušies rezervē, bet dienesta pakāpei noteiktais maksimālais vecums vēl ļauj slēgt profesionālā dienesta līgumu, jo par katru izdienas stāža gadu pēc atjaunošanās aktīvajā dienestā izdienas pensija tiks paaugstināta par diviem procentiem. 

Karavīrus, kuri atvaļināti no profesionālā dienesta, ja viņi sekmīgi apguvuši kareivja pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav noņemti no militārā dienesta uzskaites, vai uzņemti Zemessardzē, ieskaita rezerves karavīros.

Neskaidrību gadījumā aicinām jautāt virtuālajam rekrutierim. Tas pieejams ekrāna lejas daļā, labajā malā, kur izvietots Rekrutēšanas un atlases centra (RAC) logotips. Lai uzsāktu sarunu, spied uz logotipa un atvērtajā logā ieraksti savu jautājumu!