Pārlekt uz galveno saturu

Atlase profesionālajam dienestam

Atlase ir process, kura mērķis ir individuāli izvērtēt katra kandidāta atbilstību noteiktajām prasībām un kritērijiem, nosakot viņa potenciālu kļūt par profesionālā dienesta karavīru un izvēlēties kandidātu, kurš vislabāk piemērots dienestam. Visiem kandidātiem atlasi veic pēc vienotiem kritērijiem

Atlases plāns un profesionālā dienesta uzsākšana tiek saskaņota ar katru kandidātu individuāli.  Sākt un pabeigt atlasi var, vēl esot darba attiecībās ar savu darba devēju. Jāņem vērā, ka no anketas iesniegšanas līdz pieņemšanai  dienestā paiet vismaz viens mēnesis.

Droši dodies tuvāk savam mērķim!

1. solis – pirmsatlase (pilsonība, vecums, izglītība, valsts valodas prasme, sodāmība)

1.1. - sodāmības pārbaude

Pēc kandidāta pieteikuma anketas saņemšanas, Rekrutēšanas un atlases centrs pārbaudīs datus par kandidāta sodāmību Sodu reģistrā.

Ja reģistrā būs dati par sodāmību:

1) kādas dēļ nevar pieņemt dienestā, Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu informēs par atteikumu pieņemt dienestā,

2) kādas dēļ atļauju pieņemšanai dienestā var dot Aizsardzības ministrijas komisija, Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu informēs par turpmāko rīcību, piemēram, iesniegšanai komisijā nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.

1.2. - dokumentu sagatavošana un iesniegšana

Kandidāts uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi saņems informāciju par ierašanos Rekrutēšanas un atlases centrā, lai pabeigtu pirmsatlasi. Norādītajā datumā un laikā jāierodas Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, līdzi ņemot šādus dokumentus:

1) personas apliecību (elektroniskās identifikācijas karti (eID)), ja tās nav – pilsoņa pasi.  Jāpārliecinās, ka izvēlētajam personu apliecinošam dokumentam nav beidzies vai tuvākajos 3 – 4 mēnešos nebeigsies derīguma termiņš),

2) civilo izglītību un, ja ir dienēts, militāro izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus,

3) ja ir dienēts, iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinošus dokumentus,

4) ja ir piešķirtas, dienesta, tai skaitā speciālo, pakāpju apliecinošus dokumentus,

5) valsts valodas prasmes līmeni (B1) apliecinošu dokumentu, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.

2. solis – pamatatlase (veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība, psiholoģiskās īpašības)

Pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes Rekrutēšanas un atlases centrs, kandidātu, norādot datumu un laiku, nosūtīs uz pamatatlases pārbaudījumiem – medicīniskās un fiziskās sagatavotības pārbaudēm, kā arī uz psiholoģisko izpēti (novērtēšanu).

Ja kādu iemeslu dēļ noteiktajā datumā nav iespējams ierasties uz pamatatlases pārbaudījumiem, kandidātam nekavējoties par to jāinformē Rekrutēšanas un atlases centrs, lai vienotos par citu pārbaudījumu veikšanas datumu.

Pamatatlases pārbaudījumi trijās dienās

Kandidātam, kurš dzīvo no Rīgas attālākā novadā vai ārvalstīs, Rekrutēšanas un atlases centrs piedāvā atlasi veikt trijās dienās, ja nepieciešams, nodrošinot bezmaksas nakšņošanu militārajās kazarmās Rīgā. Arī par ēdienu nav jāuztraucas – triju dienu atlasē tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. 

2.1. – medicīniskā pārbaude

Medicīniskās izziņas

Medicīniskās izziņas jāsāk sagatavot tikai tad, kad par to ir saņemta informācija no Rekrutēšanas un atlases centra, jo medicīniskās izziņas ir derīgas vienu mēnesi.

Kandidātam patstāvīgi jāapmeklē savs ģimenes ārsts. Pirms došanās pie ģimenes ārsta nepieciešamo pieprasījuma veidlapu jālejuplādē un jāsaglabā datorā, kur tā arī jāaizpilda, bet pēc tam jāizdrukā un jāiesniedz ģimenes ārstam.

Apmeklējot savu ģimenes ārstu, kandidātam jāsaņem izraksts no ambulatorās kartes (veidlapa 027u), kurā norādīta arī asins grupa un Rh faktors, bet sievietēm – arī ginekoloģiskās izmeklēšanas rezultāti. Jāpārliecinās arī, vai Potēšanas pasē ir veikti nepieciešamie ieraksti.

Veselības aptaujas anketa

Veselības aptaujas anketa jālejuplādē un saglabā datorā, kur tā arī jāaizpilda, bet pēc tam jāizdrukā un jāparaksta. Tā būs nepieciešama, veicot medicīnisko pārbaudi.

Ja ir neskaidrības par veselības aptaujas anketā pieprasīto datu aizpildīšanu, aicinām anketu ņemt līdzi, apmeklējot savu ģimenes ārstu un aizpildīt to kopā ar viņu.

Ambulatorā medicīniskā komisija

Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu nosūtīs uz Medicīnas nodrošinājuma centra ambulatoro medicīnisko komisiju, kura vērtēs veselības stāvokļa atbilstību dienestam.

Centrs izvietots 10 minūšu gājienā no Rekrutēšanas un atlases centra un atrodas aizsardzības akadēmijas izvietojumā (adrese - Ezermalas iela 6/8). Lai iekļūtu izvietojumā, kandidātam kontrolpunktā jāuzrāda Rekrutēšanas un atlases centra izsniegtais nosūtījums uz medicīnas komisiju, kā arī personu apliecinošs dokuments.

Kandidātam jāierodas uz medicīnisko pārbaudi, līdzi ņemot iepriekš sagatavoto medicīnisko izziņu oriģinālus, kā arī aizpildītu veselības aptaujas anketu.

Medicīnisko pārbaudi veiks ķirurgs, primārās veselības aprūpes ārsts, neirologs, otorinolaringologs, oftalmologs, dermatologs, stomatologs, (sievietēm – ginekologs), psihiatrs, narkologs un vajadzības gadījumā citi speciālisti. Pārbaudē veiks asins un urīna analīzes un EKG, krūškurvja rentgenoloģisko izmeklēšanu, kā arī noteiks auguma, fiziskā spēka un slodzes spējas, redzes asuma, dzirdes un trokšņu jūtības kapacitāti un krāsu redzi.

Gadījumā, ja medicīniskās komisijas ārsts ir nosūtījis veikt papildu izmeklēšanu, kandidātam par to jāinformē Rekrutēšanas un atlases centrs. Pēc veiktās papildu izmeklēšanas kandidātam, līdzi ņemot izmeklēšanas rezultātus, atkārtoti jāierodas Medicīnas nodrošinājuma centrā, lai pabeigtu medicīnisko pārbaudi.

Pēc pārbaudes pabeigšanas medicīniskā komisija pieņems lēmumu par derīgumu dienestam. Komisijas atzinums ir derīgs sešus mēnešus.

2.2. - fiziskās sagatavotības pārbaude

Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu nosūtīs veikt fiziskās sagatavotības pārbaudi.

Kandidātam noteiktajā datumā, laikā un vietā jāierodas uz pārbaudi, līdzi ņemot laika apstākļiem atbilstošu sporta tērpu un apavus, kā arī personu apliecinošu dokumentu.

Kandidātam, kurš šaubās par fiziskās sagatavotības atbilstību dienestam, vismaz mēnesi pirms pārbaudes veikšanas būtu nepieciešams sākt regulārus treniņus skriešanā, ķermeņa augšdaļas pacelšanā un roku saliekšanā un iztaisnošanā balstā guļus. 

Kandidātam atbilstoši dzimumam un vecuma grupai noteiktajiem normatīviem pārbaudē jāsaņem vismaz vērtējums “Apmierinoši”.

Vīrieši
Vingrinājums/Vecums18-2728-3536-4041-45
Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus 2 minūtēs

33

28

24

20

Ķermeņa augšdaļas pacelšana 2 minūtēs

43

37

32

26

Skrējiens (3 km)

14:29

15:44

16:32

17:30

Sievietes
Vingrinājums/Vecums18-2728-3536-4041-45
Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus 2 minūtēs

14

11

8

12

Ķermeņa augšdaļas pacelšana 2 minūtēs

31

26

20

17

Skrējiens (1,5 km)

08:56

09:43

10:22

11:00

Ja kandidāts nenokārto fiziskās sagatavotības pārbaudi, Rekrutēšanas un atlases centrs, dodot pietiekamu laiku, lai kandidāts sagatavotos pārbaudījuma veikšanai, informēs par datumu, kad pārbaudījumu varēs atkārtot.

 

2.3. – psiholoģiskā izpēte (novērtēšana)

Rekrutēšanas un atlases centrs nosūtīs kandidātu uz Psihodiagnostikas centru, kas atrodas Rekrutēšanas un atlases centra ēkas 2. stāvā.

Pēc nosūtījuma saņemšanas kandidātam jāsazinās ar Psihodiagnostikas centru, lai vienotos par psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) datumu un laiku. Par pārbaudījuma veikšanas datumu jāinformē Rekrutēšanas un atlases centrs.

Noteiktajā datumā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, jāierodas uz psiholoģisko izpēti (novērtēšanu). Tās procesā ar kognitīvo spēju un personības izpētes metodēm, daļēji strukturētu interviju un novērojumiem noskaidros kandidāta stresa noturību, uzvedības paškontroli, saskarsmes prasmes un spēju strādāt komandā, kā arī adaptācijas spējas un kognitīvās un intelektuālās attīstības spējas.  

Kandidātam nav jāsaņem psihologa atzinums, jo Psihodiagnostikas centrs to iesniegs Rekrutēšanas un atlases centram.

3. solis – profesionālā dienesta uzsākšana

3.1. - atlases komisijas lēmums

Rekrutēšanas un atlases centrs informēs kandidātu par atlases komisijas lēmumu.

Ja kandidāts nav izturējis atlasi, Rekrutēšanas un atlases centrs kandidātu par to informēs, norādot atteikuma pamatojumu un informējot par komisijas lēmuma apstrīdēšanas iespēju aizsardzības ministram viena mēneša laikā.

Kandidātam, kurš ir izturējis atlasi, Rekrutēšanas un atlases centrs nosūtīs e-pasta vēstuli, kurā informēs par norīkošanu profesionālā dienesta vienībās uzsākšanai.

3.2. – atlases komisijas lēmuma apstiprināšana

Saņemot Rekrutēšanas un atlases centra e-pasta vēstuli, kandidātam, kurš ir izturējis atlasi, obligāti un nekavējoties:

1) jānosūta atbildes e-pasta vēstule, kurā jānorāda, ka piekrīt noteiktajā datumā uzsākt profesionālo dienestu, 
2) šajā vēstulē jāiekļauj arī dati (cm) par auguma garumu un apavu izmēru, kā arī vidukļa, krūšu un galvas apkārtmēru karavīra kaujas formas tērpa saņemšanai, 
3) jāiepazīstas ar e-pasta vēstulē nosūtīto dokumentu paraugiem (piem., līgumu par profesionālo dienestu, līgumu par izglītības iegūšanu, iesniegumu par atlīdzības pārskaitīšanu uz bankas kontu utt.).

3.3. – pieņemšanai dienestā nepieciešamo dokumentu noformēšana

Kandidātam, līdzi ņemot Rekrutēšanas un atlases centra e-pasta vēstulē norādītos dokumentus un mantas, noteiktajā datumā un laikā jāierodas Rekrutēšanas un atlases centrā, lai uzsāktu profesionālo dienestu.

Ierodoties noteiktajā vietā, kandidāts noslēgs līgumu par profesionālo dienestu uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem, un līgumu par militārās izglītības iegūšanu militārās pamatapmācības kursā, ja tāds būs nepieciešams. 

Neskaidrību gadījumā aicinām jautāt virtuālajam rekrutierim. Tas pieejams ekrāna lejas daļā, labajā malā, kur izvietots Rekrutēšanas un atlases centra (RAC) logotips. Lai uzsāktu sarunu, spied uz logotipa un atvērtajā logā ieraksti savu jautājumu!