Pārlekt uz galveno saturu

Prasības pieņemšanai dienestā Zemessardzē

Ikviena zemessarga dzīves un civilā darba pieredze bagātina Zemessardzi un stiprina Latvijas aizsardzību.

Kādas ir prasības, lai iestātos Zemessardzē?

Zemessardzē uz brīvprātības pamata uzņem tos:

- kuri atbilst noteiktajām prasībām attiecībā uz veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un valsts valodas zināšanām, kā arī morālajām un psiholoģiskajām īpašībām,
- kuri nepilda profesionālo dienestu vai dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, valsts drošības iestādē, pašvaldības policijā, ostas policijā, prokuratūrā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijā, Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldē,
- kuriem likumā nav noteikti ierobežojumi amatu savienošanai ar dienestu Zemessardzē.

Pilsonība

Dienestā Zemessardzē uzņem tikai Latvijas pilsoni.

Dzimums

Dienestā Zemessardzē uzņem kandidātu neatkarīgi no viņa dzimuma.

Vecums

Dienestā Zemessardzē uzņem vecumā no 18 līdz 60 gadiem.

Izglītība

Vismaz pamatizglītība.

Valsts valodas prasme  

Dienestā Zemessardzē uzņem kandidātu, kas pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1).

Sodāmība 

Par zemessargu nevar būt persona:

1. kura ir atvaļināta no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem,
2. kura tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā,
3. kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, izņemot šā panta piektajā daļā minēto gadījumu,
4. kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot  3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu, — šā soda izciešanas laikā,
5. kura par 3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu notiesāta, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata, izņemot 1.1. punktā minēto gadījumu.

1.1. Aizsardzības ministra izveidota komisija var atļaut 3. vai 5. punktā minētās personas uzņemšanu Zemessardzē, ja šī persona nav izdarījusi tīšu sevišķi smagu noziegumu un sodāmība ir dzēsta vai noņemta vai pēc nolēmuma par kriminālprocesa izbeigšanu uz nereabilitējoša pamata ir pagājuši ne mazāk kā pieci gadi. 

1.2. Aizsardzības ministra izveidota komisija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var atļaut Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta vai izslēgts no Zemessardzes par disciplīnas pārkāpumiem, uzņemšanu dienestā Zemessardzē, bet ne agrāk kā piecus gadus pēc atvaļināšanas vai izslēgšanas dienas.

Veselības stāvoklis

Dienestā Zemessardzē uzņem kandidātu, kas atbilst dienestam veselības stāvokļa dēļ. Atbilstību noteiks medicīniskā komisija.

Fiziskā sagatavotība

Zemessargam ir jābūt ar labu fizisko sagatavotību, lai varētu pilnvērtīgi veikt dienesta pienākumus un piedalīties militārajās apmācībās.

Citas prasības un ierobežojumi

Par zemessargu nevar būt persona:

  • kura atrodas narkologa vai psihiatra uzskaitē, kurai ir hroniski psihiski traucējumi vai tiem pielīdzināti stāvokļi vai kurai nodibināta aizgādnība,
  • kura ir bijusi PSRS, Latvijas PSR, ir vai ir bijusi kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,
  • kuras uzņemšana Zemessardzē neatbilst nacionālās drošības interesēm saskaņā ar Militārās izlūkošanas un drošības dienesta atzinumu.