Pārlekt uz galveno saturu

Iespējas Zemessardzē

Ikvienas civilās profesijas pārstāvis Zemessardzē atradīs savām interesēm un aicinājumam piemērotu militāro specialitāti.

Būt gatavam rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien!

Ko dara Zemessardze? 

Tā:
- gatavo un apmāca Latvijas pilsoņus dienestam Zemessardzē,
- pilda valsts aizsardzības uzdevumus,
- iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus un veic spridzināšanas darbus,
- piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un citos pasākumos,
- atbalsta institūcijas sabiedriskās kārtības garantēšanā un veic citus uzdevumus.

Kāds būs mans dienests Zemessardzē?

Dienests līdz 30 dienām gadā ietvers:

- Zemessardzes uzdevumu pildīšanu,
- zemessarga apmācību, kas sastāv no:
         - individuālās apmācības - pamatapmācība, kvalifikācijas un karjeras apmācība,
         - kolektīvās apmācības - vienību vai apakšvienību apmācība un vingrinājumi. 

Zemessargiem pamatapmācības kursa apguve ir obligāta, un to ir iespējams apgūt divos veidos: pa posmiem nedēļas nogalēs vairāku mēnešu garumā vai arī trīs nedēļu nometnē. Pamatapmācības lauka nometne ir jauna pieeja zemessargu apmācībā – tajā nesen dienestā pieņemtie zemessargi militārās pamatiemaņas apgūst īsākā un nepārtrauktā laika posmā.

Tajā apgūsi militārās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas katram zemessargam valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai, piemēram, lauka kaujas iemaņas, kaujas šaušanu, topogrāfiju, sakaru procedūras, pirmo medicīnisko palīdzību, ierindas apmācību un citas prasmes. 

Kvalifikācijas apmācībā apgūsi kādu no militārajām specialitātēm: ložmetējnieks, granātnieks, izlūks, snaiperis, zemessargs glābējs, autovadītājs, prettanku un zenītraķešu operators, radiosakaru operators un citās specialitātēs.

Karjeras apmācībā, ja vēlēsies veidot instruktora karjeru, apgūsi dienesta pakāpei un amatam noteiktos militārās izglītības kursus.

Kolektīvā apmācība ir turpinājums individuālajai apmācībai, lai apmācībās un vingrinājumos sagatavotu vienības un apakšvienības tām noteikto uzdevumu izpildei.

Dienests būs ilgāks par 30 dienām gadā:

- ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa izsludināšanas gadījumā,
- ar tavu piekrišanu noteikto dienesta uzdevumu pildīšanai un apmācībai.

Kas jāzina manam darba devējam?
 

Zemessardzes uzdevumu pildīšana

Darba devējs atbrīvo uzdevumu pildīšanā iesaistīto zemessargu no darba pienākumu pildīšanas, neizmaksājot viņam darba samaksu, bet saglabājot darba (amata) vietu:

- līdz piecām darba dienām kalendāra gadā - Zemessardzes uzdevumu pildīšanai;

- ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa izsludināšanas gadījumā - līdz ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa atcelšanai;

- līdz pusotram gadam - dalībai starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos.

Zemessargu apmācība

Darba devējs līdz piecām darba dienām kalendāra gadā atbrīvo apmācībā iesaistīto zemessargu no darba pienākumu pildīšanas, saglabājot darba (amata) vietu. Darba devējs var izmaksāt darbiniekam atlīdzību par zemessargu apmācībā pavadīto laiku.

Darba devējs ne ilgāk kā piecas darba dienas pēc kārtas vienu reizi kalendāra gadā atbrīvo kolektīvajā apmācībā iesaistīto zemessargu no darba pienākumu pildīšanas, saglabājot darba (amata) vietu. Darba devējs izmaksā darbiniekam atlīdzību par zemessargu kolektīvajā apmācībā pavadīto laiku.

Tava darba devēja ieguvumi:

- kompensācija līdz 50 eiro par vienu darba dienu par darbiniekam zemessargam izmaksāto atlīdzību par kolektīvajā apmācībā pavadīto laiku; 
- aizsardzības nozares atzinība par darbinieku iesaistīšanu Zemessardzē.

Aicinājums no profesionālā dienesta atvaļinātajiem karavīriem!

Stāties Zemessardzē tiek aicināti arī no profesionālā dienesta atvaļinātie karavīri, kuriem dienestā Zemessardzē:
- saglabā esošo dienesta pakāpi un ieceļ tai atbilstošā amatā,
- zemessarga izdienā ieskaita dienesta laiku aktīvajā dienestā.

Zemessarga kandidātam, kurš dienējis profesionālajā dienestā:
- medicīnisko pārbaudi neveic, ja veselības stāvoklis atbilst Zemessardzē noteiktajām veselības prasībām un ja kopš pēdējā medicīnas komisijas atzinuma izsniegšanas pagājis mazāk kā viens gads,
- nav jāpiedalās zemessarga kandidāta apmācību kursā un nav jākārto atlases pārbaudījumi, ja viņš var dokumentāri pierādīt, ka dienējis profesionālajā dienestā vairāk nekā sešus mēnešus.

Zemessarga kandidāts, kurš devis karavīra zvērestu, stājoties Zemessardzes dienestā, zemessarga zvērestu nedod.

Līgumu “Par dienestu Zemessardzē” ar karavīru slēdz nekavējoties pēc karavīra atvaļināšanas no profesionālā dienesta, ja Zemessardzes vienība pirms atvaļināšanas saņēmusi karavīra iesniegumu par uzņemšanu Zemessardzē un karavīrs atbilst noteiktajām prasībām uzņemšanai Zemessardzē.

Zemessargus pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, ja viņi sekmīgi apguvuši zemessarga pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē ieskaita rezerves karavīros